Sayt test rejimida ishlamoqda!
Ishonch telefoni: 1243
Devonxona: 71 206-70-30

Tarvuz

AGRO.UZ > Tarvuz
AGRO.UZ > Tarvuz

Tarvuz – qovoqdoshlar oilasiga mansub bir va ko‘p yillik o‘t o‘simliklar turkumi; asosiy poliz ekinlaridan biri. Vatani – Afrika (Misr).

Palagi 4-5 m gacha boradi. Ildizi chuqur joylashgan o‘qildiz, barg qo‘ltiqlaridan o‘sib chiqqan jingalaklari yordamida ilashib, chirmashib o‘sadi. Bargbandi uzun, barglari bir necha bo‘lakchalardan iborat. Asosan hasharotlar yordamida changlanadi. Mevasining shakli naviga qarab yumaloq, ovalsimon, silindrsimon. Po‘sti qalin (1,5 sm), o‘rtacha (1-1,5 sm), yupqa (1 sm dan jam), qattiq, eti yumshoq, sersuv, sershira, qumoq, baʼzan tolali. Og‘irligi 0,6-20 kg va undan ortiq. Pishgan etining rangi qizil, ayrim navlari malinasimon. Urug‘i oq sariq, qora, qizil, kulrang. 1000 dona urug‘ining vazni 40-120 g. Mevasi tarkibida 5,8-12% qand (fruktoza), vitaminlar va mineral tuzlar, urug‘ida 25-30% moy, fitin kislotasi bor.

Tarvuz issiqsevar, yorug‘sevar o‘simlik, qurg‘oqchlikka chidamli, urug‘i tuproq harorati 14-16°Cda una boshlaydi (qulay sharoit 20°C). Ekilgandan keyin 5-6 kunda unib chiqadi. Tarvuzning ertapishar navlari mevasi 80-90, o‘rtapisharlari 90-100 va kechpisharlari 110-120 kunda pishadi. O‘suv davrida qator oralari 2-3 marta yumshatiladi (chopiq qilinadi). Mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantiriladi (sof holda har gektar maydonga 100-200 kg azot, 90-100 kg fosfor 50-60 kg kaliy solinadi). Tuproq sharoitiga qarab 6-8 marta suv beriladi.

Hozirgi kunda O‘zbekistonda tarvuzning 53 navi yetishtiriladi.

Bugungi kunda yurtimizda yetishtirilayotgan tarvuz mahsuloti Afg‘oniston, Belorus Respublikasi, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Litva, Mongoliya, BAA, Polsha, Rossiya, Ukraina, Estoniya kabi mamlakatlarga eksport qilinmoqda.

Tarvuz navlari

Erta-o‘rtapishar nav, o‘suv davri 80-85 kun. Mevasi sharsimon, po‘sti to‘q yashil, qora tikansimon gullari bor, vazni 3-4 kg. Eti to‘q qizil, sersuv. Tarkibida qand miqdori7,5-8,5%.

Hosildorligi: 30-35 t/ga. Tashishga chidamliligi yuqori.

Mamlakatimiz hududida barcha viloyatlarda ekish uchun tavsiya qilingan.

Kechpishar nav, o‘suv davri 120-130 kun, palagi katta, poyasi uzun. Mevasi yumaloqsimon, yuzasi silliq, yashil, baʼzan qoramtir, yuzasida chetlari jimjima, ingichka, kam bilinadigan tasmalari bor, vazni 5-6 kg, po‘sti qattiq. Eti och qizil, sersuv, shirali, bazan tolali, degustatsion bahosi 3,5-4,7 ball. Tarkibida quruq modda miqdori 7,2%, qand miqdori 6,8%.

Hosildorligi: 35-40 t/ga. Qishda yaxshi saqlanadi. Uzoq masofalarga jo‘natishga yaroqli, qurg‘oqchilikka chidamli.

Mamlakatimiz hududida Jizzax, Qashqadaryo, Samarqand, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Sabzavot, poliz va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan. 2017-yildan Davlat reyestriga  kiritilgan.

Rangi yashil, to‘q yashil yo‘lli, mag‘zi pushti, mazasi donador suvli. Umumiy degustatsion bahosi 5,0 ball, meva vazni 2,5 kg, o‘suv davri 92 kun. Tarkibidagi quruq modda 8,9 %, qand miqdori 7,4 %, C vitamin 9,7 %, nitratlar 60,3 mg/kg ga teng.

Mamlakatimiz hududida barcha viloyatlarda ekish uchun tavsiya qilingan.

Erta-o‘rtapishar nav, o‘suv davri 89-90 kun. Mevasi sharsimon, po‘sti oqish  yashil, yashil ensizroq  tikansimon gullari bor, vazni 4,8-5,4 kg. Yiriklari 10-12 kg. Eti to‘q qizil, sersuv. Tarkibida qand miqdori 10,9 -11,0%.

Hosildorligi: 39-41 t/ga. Tashishga chidamliligi o‘rtacha.

Mamlakatimiz hududida barcha viloyatlarda ekish uchun tavsiya qilingan.

Gollandiya davlatining «Nikerson Zvaan BV» firmasi duragayi.

2007-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil, bargining orqa tomoni kulrang g‘ubor bilan qoplangan. Meva shakli yumaloq-cho‘ziqsimon, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv. Meva vazni 8.5 kg, tami 5.0 ball. O‘suv davri 75 kun.

Hosildorligi: 2005-2006-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 72.5 t. ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Eti karsillash xususiyatiga ega, uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Jizzax, Samarqand, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Fransiya davlatining “Kloz” urug‘chilik kompaniyasi duragayi.

2007-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil, bargining orqa tomoni kulrang g‘ubor bilan qoplangan. Meva shakli ovalsimon, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv. Meva vazni 7.5 kg, tami 5.0 ball. O‘suv davri 80 kun.

Hosildorligi: 2005-2006-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasida o‘rtacha gektaridan 73.5 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Mevasi yirik, eti karsillash xususiyatiga ega, uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Jizzax, Samarqand, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Gollandiya davlatining “Sindjenta” firmasi duragayi.

2007-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi tez va baquvvat o‘suvchi, ildizida ham kuchli o‘sish kuchi kuzatildi. Barglari bilan hosilini quyoshdan yaxshi himoyalaydi. Meva yumaloq, kubsimon shaklda, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq. Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv. Meva vazni 8.5 kg, tami 5.0 ball. O‘suv davri 68 kun.

Hosildorligi: 2005-2006-yillarda Toshkent va Chinoz nav sinash stansiya va uchastkalarida o‘rtacha gektaridan 68.5 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Jizzax, Samarqand, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Gollandiya davlatining “Sindjenta” firmasi duragayi.

2007-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Erta-o‘rtapishar. Palagi tez va baquvvat o‘suvchi, ildizida ham kuchli o‘sish kuchi kuzatildi. Barglari bilan hosilini quyoshdan yaxshi himoyalaydi. Mevasi ovalsimon, uzunroq shaklda, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq. Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv, tomirlari yo‘q. Meva vazni 7.9 kg, tami 5.0 ball.  O‘suv davri 75 kun.

Hosildorligi: 2005-2006-yillarda Toshkent va Chinoz nav sinash uchastka va stansiyalarida o‘rtacha gektaridan 64.8 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Po‘chog‘i yupqa bo‘lishiga qaramay uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Jizzax, Samarqand, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Gollandiya davlatining “Elit Zaden” firmasining duragayi.

2007-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Palagi tez va baquvvat o‘suvchi, ildizida ham kuchli o‘sish kuchi kuzatildi. Barglari bilan hosilini quyoshdan yaxshi himoyalaydi. Meva yumaloq shaklda, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq. Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv, tomirlari yo‘q. Meva vazni 8.0 kg, ta’mi 5.0 ball.  O‘suv davri 73 kun.

Hosildorligi: 2005-2006-yillarda Toshkent va Chinoz nav sinash uchastka va stansiyalarida o‘rtacha gektaridan 75.5 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Jizzax, Samarqand, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Gollandiya davlatining «Ergon Interneyshnl» firmasi duragayi.

2008-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil, bargining orqa tomoni kulrang g‘ubor bilan qoplangan. Meva shakli oval-cho‘ziq, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv. Meva vazni 4.5 kg, ta’mi 4.8 ball. O‘suv davri 85 kun.

Hosildorligi: 2006-2007-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 46.5 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Eti karsillash xususiyatiga ega, uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Toshkent viloyatida ekish uchun tavsiya qilingan.

Samarqand Qishloq xo‘jalik institutida yaratilgan.

2009-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil, bargining orqa tomoni kulrang g‘ubor bilan qoplangan. Meva shakli yumaloq-cho‘ziq, po‘stining rangi qoramtir yashil, silliq chiziqlar mavjud. Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv. Meva vazni 5.5 kg, ta’mi 5 ball. O‘suv davri 77 kun.

Hosildorligi: 2007-2008-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 88.5 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Eti karsillash xususiyatiga ega, uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida barcha viloyatlarda ekish uchun tavsiya qilingan.

Sabzavot, poliz va kartoshkachilik ilmiy tadqiqot institutida yaratilgan.

2009-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil, bargining orqa tomoni kulrang g‘ubor bilan qoplangan. Meva shakli yumaloq cho‘ziq, po‘stining rangi yashil-kulrang yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq chiziqlari mavjud. Etining rangi chiroyli qizil, mayin, sershira, sersuv. Meva vazni 4.2 kg, ta’mi 4 ball. O‘suv davri 77 kun.

Hosildorligi: 2007-2008-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 70.7 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Toshkent viloyatida ekish uchun tavsiya qilingan.

Gollandiya davlati «Nikerson Zvaan BV» firmasining duragayi.

2009-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil, bargining orqa tomoni kulrang g‘ubor bilan qoplangan. Meva shakli yumaloq-cho‘ziqsimon, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv. Meva vazni 7.2 kg, ta’mi 5.0 ball. O‘suv davri 76 kun.

Hosildorligi: 2007-2008-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 77.3 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Eti karsillash xususiyatiga ega, uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Toshkent viloyatida ekish uchun tavsiya qilingan.

Turkiya davlatining «May Seeds Group» firmasi duragayi.

2010-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil, bargining orqa tomoni kulrang g‘ubor bilan qoplangan. Meva shakli yumaloq-ovalsimon, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv, urug‘lari mayda. Meva vazni 4.2 kg, ta’mi 5.0 ball. O‘suv davri 92 kun.

Hosildorligi: 2008-2009-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 50.4 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Mevalari bir xil kattalikda, eti karsillash xususiyatiga ega, uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida barcha viloyatlarda ekish uchun tavsiya qilingan.

Fransiya davlatining “Kloz” urug‘chilik kompaniyasi duragayi.

2010-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil. Meva shakli yumaloq-ovalsimon, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv. Meva vazni 4.3 kg, ta’mi 4.5 ball. O‘suv davri 92 kun.

Hosildorligi: 2008-2009-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 78.7 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Eti karsillash xususiyatiga ega. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Namangan, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent, Farg‘ona viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Gollandiya davlatining “Sindjenta” firmasi duragayi.

2010-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi baquvvat va o‘rtacha uzunlikda, barg shakli konussimon, rangi yashil. Meva shakli yumaloq, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv, urug‘lari mayda. Meva vazni 9-12 kg, ta’mi 4.5 ball. O‘suv davri 93 kun. Ko‘chat o‘tqazilgandan so‘ng 58-62 kun.

Hosildorligi: 2008-2009-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 75.9 t.ga ni tashkil etgan.

Mamlakatimiz hududida Andijon, Qashqadaryo, Namangan, Surxondaryo, Toshkent va Farg‘ona viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Samarqand Qishloq xo‘jalik institutida yaratilgan.

2010-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil. Meva shakli yumaloq-cho‘ziq, po‘stining rangi qoramtir yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, chiziqlar mavjud. Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv, urug‘lari mayda. Meva vazni 4.8 kg, ta’mi 4 ball. O‘suv davri 93 kun.

Hosildorligi: 2008-2009-yillarda Chinoz va Toshkent nav sinash uchastka va stansiyasilarida o‘rtacha gektaridan 61.6 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli.

Mamlakatimiz hududida barcha viloyatlarda ekish uchun tavsiya qilingan.

Yaponiya davlatining “Sakata” urug‘chiliki kompaniyasi duragayi.

2011-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil. Meva shakli cho‘ziq-ovalsimon, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, chiziqlar mavjud. Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv, urug‘lari mayda, karsillaydi. Meva vazni 6 kg, ta’mi 4 ball. O‘suv davri 75 kun.

Hosildorligi: 2009-2010-yillarda Toshkent nav sinash uchastkasida o‘rtacha gektaridan 44.7 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli. Dala hovli va aholi tomorqasida ekishga mo‘ljallangan.

Mamlakatimiz hududida Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Yaponiya davlatining “Sakata” urug‘chilik kompaniyasi duragayi.

2011-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil. Meva shakli cho‘ziq-yumaloq, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, chiziqlar mavjud. Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv, urug‘lari mayda, karsillaydi. Meva vazni 4 kg, ta’mi 4.5 ball. O‘suv davri 85 kun.

Hosildorligi:  2009-2010-yillarda Toshkent nav sinash uchastkasida o‘rtacha gektaridan 43.4 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Eti karsillash xususiyatiga ega, uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli. Dala hovli va aholi tomorqasida ekishga mo‘ljallangan.

Mamlakatimiz hududida Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Gollandiya davlatining “Sindjenta” firmasi duragayi.

2011-yilda Davlat reyestriga kiritilgan.

Ertapishar. Palagi o‘rtacha kattalikda, barg shakli konussimon, rangi yashil. Meva shakli yumaloq, po‘stining rangi to‘q yashil yo‘l-yo‘l chiziqlari bor, meva yuzasi tekis, silliq, chiziqlar mavjud. Etining rangi chiroyli qizil, mayin sershira, sersuv, urug‘lari mayda, jigarrang, karsillaydi. Meva vazni o‘rtacha 7-9 kg, tami 4.5 ball. O‘suv davri ko‘chat o‘tqazilgandan so‘ng 54-56 kun.

Hosildorligi: 2009-2010-yillarda Toshkent nav sinash uchastkasida o‘rtacha gektaridan 58.0 t.ga ni tashkil etgan.

Ayrim belgilari: Uzoq masofalarga transportda tashishga qulay. Kasalliklarga chidamli. Dala hovli va aholi tomorqasida ekishga mo‘ljallangan. Plyonka ostida ham, ochiq dala sharoitida ham yetishtirish mumkin.

Mamlakatimiz hududida Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkent viloyatlarida ekish uchun tavsiya qilingan.

Agar siz imlo xatolarini topsangiz, iltimos, matnni tanlab, Ctrl+Enter tugmalarini bosib bizga xabar bering

Imlo xatolari haqida hisobot

Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: